Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

mandag 3. juni 2013

Utleirahallen

Det arbeides for idrettshall og planen er at en slik hall vil stå ferdig til bruk vinteren 2014/15. Hallen vil inneholde idrettsflater tilsvarende to fullverdige håndballbaner. Dette vil si at det dimensjoneres for to håndballbaner (hver på spilleflater 20 mtr x 40 mtr), men samtidig at disse flatene er fleksible i bruk slik at også mange andre ballidretter vil benytte hallen.

Det blir egen avdeling for styrketrening (ca 150-200 kvm) og rom for et mangfold av sosiale og kulturelle aktiviteter (ca 100-150 kvm). I tillegg etableres eget klubbhus for Utleira Idrettslag, tre garderobesett (a to garderober), kjøkken, vaktrom og nødvendige vrimlearealer og tekniske rom, lager/garasjer.

Idrettslaget vil stå som eier og driver av Utleirahallen.

- I idrettslaget er det egen gruppering som arbeider med planlegging og gjennomføring av selve byggingen av Utleirahallen. Gruppa består av Roar Østgaard, Per Hangerhagen, Kari Viken, Roar Melum og Geir Tore Hansen.

- Ut over selve anleggs prosessen er det også nedsatt egen arbeidsgruppe som ser nærmere på drift av våre samlede anlegg, både innendørs og utendørs. Kurt Aasly står i spissen for dette arbeidet, og vil involvere flere i idrettslaget etter hvert som særlig ferdigstillingen av hallen nærmer seg.

mvh Roar