Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

onsdag 15. desember 2010

Budsjettvedtak som gir tru på framtida


I budsjettdebatten i Bystyret 9. desember 2010 kom alle parti på bana med budsjettforslag som innebar støtte til bygging av idrettspark og fleirbrukshall på Utleir. Det kom difor ikkje som eit sjokk at det vart sett av midlar til oppstart. Dei raud-grøne sitt budsjettforslag vart vedtatt. Du kan lese heile budsjettet her: Trondheim kommune budsjett 2011.

Øvst på sida er vist eit utdrag frå side 18 i presentasjonen av budsjettet. Les og gled deg. No er det noko på gong. Utvalet kjem attende med meir konkret informasjon om kva dette vedtaket betyr for oss.

torsdag 28. oktober 2010

Økonomiplanen for 2011 - 2014 - Budsjett 2011

Dei som følgjer med vil kanskje ha oppdaga at rådmannen har lagt fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett. Du kan lese det her: http://www.trondheim.kommune.no/budsjett2011/

Same kor nøye du les vil du ikkje finne Idrettspark og fleirbrukshall på Utleir nemnt i desse dokumenta. Det hadde vi heller ikkje venta - at rådmannen skulle foreslå pengar til prosjektet. Kampen står no på andre frontar. Utvalet og idrettslaget jobbar intenst med både den administrative og ikkje minst den politiske ledelsen for å sikre at prosjektet kjem inn i budsjett og økonomiplan gjennom den politiske behandlinga fram mot vedtak av endeleg budsjett 9. desember.

Vi har store forventningar om at dette skal lukkast. Politikarane våre sat vel ikkje her i folkemøtet og skrøna?

lørdag 23. oktober 2010

Adressa om Idrettspark og flerbrukshall


Flott leserinnlegg fra Marthe i dagens Adresseavis 23. oktober 2010. Last ned her om du vil se en større utgave: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Adressa%2023okt10Leserbrev.pdf Tusen takk for ditt engasjement Marthe. Vi vil gjerne høre mer fra ungdommen i denne saken.

For øvrig har også Adresseavisa selv omsider funnet det verd å nevne saken, snart en måned etter at de var tilstede på folkemøtet og samlet innspill. Endelig skjer det noe, konstaterer de 20. oktober: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Adressa20Okt10Endelig.pdf Når det står i avisen må det da være sant.

tirsdag 19. oktober 2010

Byavisa om sammenhengen mellom boligbygging og vårt prosjekt

I dagens Byavis er det en god artikkel som viser hvordan det er mulig å få til mer med samarbeid enn hver for seg. Her er lenke til artikkelen: http://www.byavisa.no/byavisa/artikler.php?artid=4560&temaid=1

For den som ikke husker hele bakgrunnen: I 2008 ble det vedtatt at av hensyn til barn og unge skal det ikke bygges ut flere boliger i bydelen før idrettsanlegg er på plass. Siden den gang har nye utbyggingsprosjekter vært på vent. Utbyggingen som i det siste har foregått på Utleir Østre var godkjent før vedtaket i 2008 og derfor ikke berørt av vedtaket.

Tomset Utvikling har ikke tid til å vente på at kommunen har råd til å bygge en flerbrukshall. For å komme i gang med sitt utbyggingsprosjekt på Tomset er utbygger nødt til å akseptere å bidra med en kompensasjon. Nå gjelder det å finne gode løsninger sammen - løsninger som bidrar maksimalt til å få fortgang i utbyggingen av idrettspark og flerbrukshall. Å legge noen kroner på bordet til tomtekjøp er trolig den dårligste av alle løsninger på denne utfordringen.

lørdag 16. oktober 2010

Politikerne vedtar og vedtar og vedtar

Varaordføreren har etter folkemøtet tatt saken opp i formannskapet 12. oktober. Følgende forslag ble vedtatt:
"Bystyret har flere ganger vedtatt at kunstgressbane og flerbrukshall for idrett på Utleira skal skal realiseres i samarbeid med idretten i nærmiljøet og næringslivet. Formannskapet ber rådmannen innlede forhandlinger med grunneierne for erverv av eiendommen med siktemål å bygge kunstgressbane og flerbrukshall for idrett. Rådmannen bes snarest komme tilbake til formannskapet med en utbyggingsplan for kunstgressbane og flerbrukshall for idrett på Utleira."
Forslaget er signert Knut Fagerbakke (Sv), Aase Sætran (Ap) og Harald A. Nissen (Mdg)

Vi setter pris på at politikerne etterlyser handling fra administrasjonens side og i klartekst presiserer at det skal skje NÅ. Likevel vet vi at slike vedtak er gjort før uten at de blir fulgt opp. Vi tror fortsatt ikke på resultater før vi ser aktiv handling fra kommunens side. Dessuten legger vi merke til politikernes utrolig korte hukommelse som allerede en uke etter folkemøtet har glemt at idrettspark og flerbrukshall har et stort innslag av kultur og folkehelse - ikke bare idrett som gjentas tre ganger i vedtaket.

Mens vi venter på Adressa


Adressa var til stede på folkemøtet og fotograferte, noterte og intervjuet flere aktører. Vi forventer oppfølging fra den kanten, men det lar vente på seg. Derimot kom Senterungdommen raskt på banen med en støtteerklæring 30. sept. Det setter vi pris på.

fredag 1. oktober 2010

Folkemøte 29. september 2010

Folkemøtet i gymsalen på Utleira skole viste seg å bli vellykket. Bydelen viste sin støtte, politikerne stilte opp og var lydhøre for bydelens behov, og gjennomføringa gikk prikkfritt. Her er noen oppslag som oppsummerer det som skjedde mer i detalj:

http://www.utleira.no/2010/09/folkemte-299-kl-19-21.html

http://www.utleira.no/2010/10/referat-folkemtet-299.html

torsdag 30. september 2010

Tru det når æ sjer det!
Foto: Sverre Broen
Den gjengitte kommentaren i overskrifta var den vanligste reaksjonen på politikerne sine lovnader på folkemøtet i går kveld. Et møte som for øvrig var meget vellykket: politikerne kom, debatten gikk for mer enn fullt hus, møteledelsen var god og stemningen ble flere ganger undervegs løftet til taket. Det var mye god underholdning.

Lovnadene fra opposisjonen var full støtte til hele prosjektet og penger på bordet nå med det samme. Politikerne i posisjon var som ventet langt mer forsiktig, men likevel kom det til slutt fra Ap: Fotballbanen skal stå ferdig neste år og flerbrukshall skal inn på økonomiplanen!

Organisasjonskomitéen for folkemøtet (dvs. styret i Utleira IL) og Utvalget for idrettspark og flerbrukshall på Utleir takker både alle de fremmøtte fra bydelen, politikerne som deltok og ikke minst debattlederen for innsatsen.

Når det gjelder lovnadene: Ja - vi tror det når vi får se det.

fredag 24. september 2010

Politikarane sviktar - igjen

Siste nytt før folkemøtet: Adressa følgjer i dag opp saka vår i sportsdelen. Artikkelen ligg også på nett: http://www.adressa.no/sport/article1533109.ece

Bruk nettsidene til Adressa og gi uttrykk for ditt engasjement, og kom på folkemøtet neste onsdag. No er saka inne i ein kritisk fase.

søndag 19. september 2010

Folkemøte 29. september kl. 19 til 21 på Utleira skole

Idrettslaget arrangerer folkemøte på Utleira skole onsdag 29. september kl. 19 - 21. Sentrale politikere er invitert til å delta i en paneldebatt der situasjonen skal diskuteres. Flere partier har allerede sagt ja til å komme.

Bydelen må stille opp og markere hvor viktig dette er for alle, uansett om det er kultur, idrett eller folkehelse som står ditt hjerte nærmest. Det er behov for å skape et positivt samlingspunkt i bydelen, både for unge og gamle. Dette er viktig for alle generasjoner. Utleira må ikke være bare en bydel å sove i, men en bydel å leve i! Derfor - kom mann av huse og marker standpunkt. Hjelp politikerne å forstå hvor viktig dette er.

Folkemøte om anleggsituasjonen på Utleir - bakgrunn

Bydelen Utleira har venta i 30 år på å få idrettsanlegg, kulturhus og samlingsplass for bydelens befolkning. Flere ganger har politikerne lovet at det skal komme. Bydelen satte i 2005 ned et utvalg som siden har arbeidet med å få et slikt anlegg inn i kommunens planer. I 2007 ble det gjennomført et folkemøte med fakkeltog der ordfører og andre sentrale politikere sto i kø for å love rask løsning på det skrikende behovet. Senere i 2007 ble utbyggingsområde for idrettspark med flerbruksanlegg godkjent som en del av kommuneplanens arealdel. I 2008 ble det bestemt at ingen ytterligere utbygging skulle skje i bydelen før hensynet til barn og unge var ivaretatt gjennom bygging av idrettspark og flerbruksanlegg. I 2009 ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt og det var dermed klart for å igangsette konkret planlegging og bygging på området.

Det er vedtatt 5 ganger i bystyret at bydelen skal få nødvendig sosial infrastruktur - enstemmig eller med overveldende flertall hver gang. I mellomtiden har kommuens økonomi blitt dårligere og politikerne og kommunen løper det forteste de kan fra alle lovnadene. Bydelen må fortsatt se på at det ene årskullet etter det andre gir opp idrett og kultur unødvendig tidlig fordi trenings- og øvingsforholdene her er dårlige. Selvsagt ser barna at de andre bydelene har kunstgressbaner og haller, og når de ivrigste skifter klubb for å fortsette under bedre forhold gir de gjenværende opp. Hvor lenge skal dette fortsette?

Idrettslaget har bestemt seg for å ta saken i egne hender og har vedtatt å finansiere det første byggetrinnet selv - kunstgressbanen. De har rett og slett ikke tid til å vente på kommunen. Planer er lagt, finansiering er avklart - men nå mangler tilgang til tomta. Kommunen klarer ikke engang å følge opp sine tidligere vedtak med å sørge for at den ferdig regulerte tomta blir tilgjengelig slik at idrettslaget kan komme i gang å bygge sin egen bane. Dette betyr i praksis at bydelen risikerer å "råtne på rot". Ingen tomt for idrettsanlegget gir ingen løsning for hensynet til barn og unge, som igjen betyr ingen videreutvikling av bydelen. De som har fulgt utviklingen rundt Risvollan senter og området rundt har en anelse om hvilken vei utviklingen går. Slik kan det ikke fortsette. Nå er det på tide å sette utviklingen av bydelen vår inn på et rett spor igjen. Det som skal til er å få igang utviklingen av idrettspark og flerbrukshall slik at kultur, folkehelse og idrett får levelige vilkår. Behovet er akutt.

onsdag 5. mai 2010

Ingen avklaring i formannskapet 4.mai

Det ble ingen avklaring i formannskapsmøtet 4. mai om fremdrift i eiendomserverv til idrettspark og flerbrukshall.

Det ble derfor gjennomført et møte med Trondheim kommune på kommunalrådnivå. Møtet var positivt, men naturligvis uten annen avklaring enn at partene var enige om at nå må Trondheim kommune raskt gi klare signal om hva de vil gjøre i saken.

Status i etterkant av møtet er at kommuneadministrasjonen har bedt om en rolig arbeidsperiode for å komme frem til en konklusjon om hvordan de vil håndtere saken videre. Vi venter spent....

lørdag 1. mai 2010

Arkiv - Historikken fram til og med april 2010

Alle tidlegare innlegg kan du finne komplett her: http://arkiv.utleira.no/flerbruksanlegg/index.html

Dette beskriv i hovudtrekk utviklinga til no.