Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

tirsdag 20. desember 2011

God grunn til julefeiring på Utleira i 2011

Formannskapet behandla i dag, 20. desember, følgjande forslag til vedtak:
1.     Formannskapet vedtar forslaget til avtale med Utleira idrettshall AS om driftsstøtte på 2,5 millioner kroner.
2.       Formannskapet vedtar at rekkefølgekravene i forbindelse med oppføring av flerbrukshall og kunstgressbane dekkes av Trondheim kommune.

Dette vart einstemmig vedtatt. Med dette er ei driftsavtale for framtidig fleirbrukshall sikra. Det er ein av dei viktigaste føresetnadane for at vi kan realisere prosjektet. Del to av verdtaket sikrar pengar til dei tiltaka som gjer det mogleg å ta i bruk kunstgrasbana når den står ferdig neste sommar.
Tidlegare denne månaden, 6. desember, vedtok Formannskapet å bevilge 3 millionar til fleirbruksanlegget frå statlege "Storbymidlar" tildelt frå Kulturdepartementet. Saman med dei 15 millionane som Trondheim kommune vedtok til vårt fleirbruksanlegg i fjor, og tippemidlar som seinare vert søkt om er vi komne eit godt steg på vegen mot å realisere vårt eige anlegg.
Med dette har Utvalet for idrettspark og fleirbruksanlegg kome så langt som vi kan med tilrettelegginga for utviklinga for idrett, folkehelse og kultur i bydelen. Utvalet kan ikkje stå som ansvarleg for realisering av planane. Det inneber også for stort økonomisk ansvar til at Utleira idrettslag kan stå som utbyggar. Difor er det under stifting eit eige utbyggings- og driftsselskap som no skal overta stafettpinnen.
Detaljane om korleis det nye fleirbruksanlegget blir, vert kjent etter kvart som prosjekteringa skrid fram på nyåret. Bydelen kan glede seg på fortsettinga. 2012 blir eit spennande år på Utleira.
For Utvalet for idrettspark og fleirbrukshall på Utleir
Ole Jonny Klakegg

tirsdag 27. september 2011

Utbygging av kunstgressbanene er i gang

Her er lenke til idrettslagets melding om igangsetting av arbeidet. Nå begynner fremtiden å forme seg! Les mer.

mandag 8. august 2011

Hva skjer nå?

Det har skjedd ganske mye i kulissene første del av 2011. Mye har handlet om prosjektering og anbudskonkurranse om bygging av kunstgressbanene. Resultatet er omtalt på klubbens hovedside.
Om en uke skjer det: første spadestikk blir tatt. Møt opp og bli med på feiringen! 15. august kl. 07.00.
Mange års kamp betaler seg nå endelig i form av at et førsteklasses kunstgressbaneanlegg blir bygd med 11-er og 7-er bane samt baner for sprint og lengdehopp. Utleira idrettslag har ansvaret for å gjennomføre denne utbyggingen. Arbeidet utføres av Brende AS.
Om kort tid blir det også dugnad for oppgradering av banen i Stordalen med kunstgress. Vi går sannelig inn i en ny epoke for fotballen på Utleira.
I parallell med dette fortsetter diskusjonen med Trondheim kommune og andre aktører om hva som skal inn i en fremtidig flerbrukshall på Utleira og hvordan den kan finansieres. Her er det foreløpig Utvalget for idrettspark og flerbrukshall på Utleir som har ansvaret.
Arbeidet medfører jevnlige møter med nøkkelpersoner hos de ulike aktørene. Mer informasjon kommer etter hvert som det blir klart hva som planlegges inn i anlegget. Vi skulle gjerne sett en raskere prosess, men det tar noe tid å få brikkene på plass. Bydelen har ventet i 40 år - da må vi også koste på oss et år for skikkelig planlegging også.

onsdag 16. februar 2011

Sånn blir kunstgressbanene

Her kan du se hvordan de nye kunstgressbanene med tilhørende funksjoner blir: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/ArealdisponeringByggemeldingLiggende.pdf

Byggemelding er sendt, og byggingen er planlagt å starte før sommerferien 2011. Banene blir ferdige med kunstgress lagt våren 2012.

fredag 4. februar 2011

For planlegging av flerbrukshall: tilgang til eldre informasjon

Når det nå startes konkret planlegging av fremtidig flerbrukshall som skal møte bydelens behov for samlingspunkt og tilholdssted for idrett, folkehelse og kultur er det nyttig både med nye innspill og å hente frem noen av de gamle tankene. Derfor har vi hentet frem lenken til arkivet med tidlige oppslag om planene for Idrettspark og flerbrukshall. Her kan du lese om hvilke tanker som er gjort helt fra februar 2006: http://arkiv.utleira.no/flerbruksanlegg/index.html

For å laste ned tidligere dokumenter som beskriver ambisjonene for fremtidig anlegg kan du klikke på disse lenkene:
Behovsdokumentet: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Bydelen_vaar.pdf
Funksjonsprogram bygg: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Funksjonsprogram%20Bygg%20ver2.pdf
Funksjonsprogram utomhus: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Funksjonsprogram%20Utomhus%20ver2.pdf
Romprogram bygg: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Romprogram%20ver1.pdf

Dokumentene som beskriver innholdet i flerbrukshallen blir oppdatert i tiden fremover i dialog mellom de involverte partene og interessenter i bydelen. Dette koordineres av utvalget for Idrettspark og flerbrukshall på Utleir.

lørdag 15. januar 2011

Idrettspark og fleirbrukshall på Utleir - kva skjer?

Ei kort oppdatering på framdrifta ved inngongen til 2011:

- Tippemiddelsøknad for 11-er kunstgrasbane er levert, saka går sin gong og vi ventar oppstart bygging sommaren 2011. Før den tid skal det gjennomførast ein god del planlegging, innhenting av tilbud og ikkje minst byggemelding og andre formalitetar. Vi er i gong! Idrettslaget ved hovedstyret har no overtatt hovudansvaret for denne utbygginga. Den vil bli gjennomført i tett samarbeid med fotballavdelinga.

- Fleirbrukshallen på Utleir har også fått kommunale midlar til oppstart i 2011 som vi såg i budsjettet før jul. Her snakkar vi nok foreløpig om planlegging og prosjektering. Det er ein god del ting som må gjerast før ein kan sjå aktivitet på tomta. Men når ting først løsnar kan det skje ting raskt. Utvalet har ansvaret for vidare planlegging og vil engasjere bydelen i dette, både idrett, kultur, folkehelse og fritidsaktivitet er aktuelle tema her.

No må alle gode krefter i bydelen være klar for innsats. 2011 kjem til å bli eit travelt år på Utleira. Vi er avhengig av hjelp frå mange for å klare å gjennomføre dette. Still opp når utvalget, idrettslaget og andre ber om det. Ta gjerne kontakt med oss med tankar om kva du kan bidra med.


For orden skuld, og om du skulle vere i tvil: Det verserer ein heit debatt i media og kommunen om ny storhall i Trondheim der fleire tomtealternativ er aktuelle; Granåsen, Tiller, Nidarvoll og Strindheim er nemnt. Dette har ingenting med vår hall å gjere. Det er snakk om ein (eller to?) stor(e) treningshall(ar) i plast som i utgongspunktet er tenkt plassert i forbindelse med eksisterande garderobeanlegg for å bidra til å løyse den akutte hallsituasjonen i Trondheim. I utgongspunktet altså ikkje ein konkurrent til vår hall, men med den økonomien som er no kan ein aldri vite sikkert... I alle fall bra at kommunen og politikarane har forstått at behovet er stort og no vil gjere noko med det.