Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

torsdag 30. september 2010

Tru det når æ sjer det!
Foto: Sverre Broen
Den gjengitte kommentaren i overskrifta var den vanligste reaksjonen på politikerne sine lovnader på folkemøtet i går kveld. Et møte som for øvrig var meget vellykket: politikerne kom, debatten gikk for mer enn fullt hus, møteledelsen var god og stemningen ble flere ganger undervegs løftet til taket. Det var mye god underholdning.

Lovnadene fra opposisjonen var full støtte til hele prosjektet og penger på bordet nå med det samme. Politikerne i posisjon var som ventet langt mer forsiktig, men likevel kom det til slutt fra Ap: Fotballbanen skal stå ferdig neste år og flerbrukshall skal inn på økonomiplanen!

Organisasjonskomitéen for folkemøtet (dvs. styret i Utleira IL) og Utvalget for idrettspark og flerbrukshall på Utleir takker både alle de fremmøtte fra bydelen, politikerne som deltok og ikke minst debattlederen for innsatsen.

Når det gjelder lovnadene: Ja - vi tror det når vi får se det.

fredag 24. september 2010

Politikarane sviktar - igjen

Siste nytt før folkemøtet: Adressa følgjer i dag opp saka vår i sportsdelen. Artikkelen ligg også på nett: http://www.adressa.no/sport/article1533109.ece

Bruk nettsidene til Adressa og gi uttrykk for ditt engasjement, og kom på folkemøtet neste onsdag. No er saka inne i ein kritisk fase.

søndag 19. september 2010

Folkemøte 29. september kl. 19 til 21 på Utleira skole

Idrettslaget arrangerer folkemøte på Utleira skole onsdag 29. september kl. 19 - 21. Sentrale politikere er invitert til å delta i en paneldebatt der situasjonen skal diskuteres. Flere partier har allerede sagt ja til å komme.

Bydelen må stille opp og markere hvor viktig dette er for alle, uansett om det er kultur, idrett eller folkehelse som står ditt hjerte nærmest. Det er behov for å skape et positivt samlingspunkt i bydelen, både for unge og gamle. Dette er viktig for alle generasjoner. Utleira må ikke være bare en bydel å sove i, men en bydel å leve i! Derfor - kom mann av huse og marker standpunkt. Hjelp politikerne å forstå hvor viktig dette er.

Folkemøte om anleggsituasjonen på Utleir - bakgrunn

Bydelen Utleira har venta i 30 år på å få idrettsanlegg, kulturhus og samlingsplass for bydelens befolkning. Flere ganger har politikerne lovet at det skal komme. Bydelen satte i 2005 ned et utvalg som siden har arbeidet med å få et slikt anlegg inn i kommunens planer. I 2007 ble det gjennomført et folkemøte med fakkeltog der ordfører og andre sentrale politikere sto i kø for å love rask løsning på det skrikende behovet. Senere i 2007 ble utbyggingsområde for idrettspark med flerbruksanlegg godkjent som en del av kommuneplanens arealdel. I 2008 ble det bestemt at ingen ytterligere utbygging skulle skje i bydelen før hensynet til barn og unge var ivaretatt gjennom bygging av idrettspark og flerbruksanlegg. I 2009 ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt og det var dermed klart for å igangsette konkret planlegging og bygging på området.

Det er vedtatt 5 ganger i bystyret at bydelen skal få nødvendig sosial infrastruktur - enstemmig eller med overveldende flertall hver gang. I mellomtiden har kommuens økonomi blitt dårligere og politikerne og kommunen løper det forteste de kan fra alle lovnadene. Bydelen må fortsatt se på at det ene årskullet etter det andre gir opp idrett og kultur unødvendig tidlig fordi trenings- og øvingsforholdene her er dårlige. Selvsagt ser barna at de andre bydelene har kunstgressbaner og haller, og når de ivrigste skifter klubb for å fortsette under bedre forhold gir de gjenværende opp. Hvor lenge skal dette fortsette?

Idrettslaget har bestemt seg for å ta saken i egne hender og har vedtatt å finansiere det første byggetrinnet selv - kunstgressbanen. De har rett og slett ikke tid til å vente på kommunen. Planer er lagt, finansiering er avklart - men nå mangler tilgang til tomta. Kommunen klarer ikke engang å følge opp sine tidligere vedtak med å sørge for at den ferdig regulerte tomta blir tilgjengelig slik at idrettslaget kan komme i gang å bygge sin egen bane. Dette betyr i praksis at bydelen risikerer å "råtne på rot". Ingen tomt for idrettsanlegget gir ingen løsning for hensynet til barn og unge, som igjen betyr ingen videreutvikling av bydelen. De som har fulgt utviklingen rundt Risvollan senter og området rundt har en anelse om hvilken vei utviklingen går. Slik kan det ikke fortsette. Nå er det på tide å sette utviklingen av bydelen vår inn på et rett spor igjen. Det som skal til er å få igang utviklingen av idrettspark og flerbrukshall slik at kultur, folkehelse og idrett får levelige vilkår. Behovet er akutt.