Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

torsdag 28. oktober 2010

Økonomiplanen for 2011 - 2014 - Budsjett 2011

Dei som følgjer med vil kanskje ha oppdaga at rådmannen har lagt fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett. Du kan lese det her: http://www.trondheim.kommune.no/budsjett2011/

Same kor nøye du les vil du ikkje finne Idrettspark og fleirbrukshall på Utleir nemnt i desse dokumenta. Det hadde vi heller ikkje venta - at rådmannen skulle foreslå pengar til prosjektet. Kampen står no på andre frontar. Utvalet og idrettslaget jobbar intenst med både den administrative og ikkje minst den politiske ledelsen for å sikre at prosjektet kjem inn i budsjett og økonomiplan gjennom den politiske behandlinga fram mot vedtak av endeleg budsjett 9. desember.

Vi har store forventningar om at dette skal lukkast. Politikarane våre sat vel ikkje her i folkemøtet og skrøna?

lørdag 23. oktober 2010

Adressa om Idrettspark og flerbrukshall


Flott leserinnlegg fra Marthe i dagens Adresseavis 23. oktober 2010. Last ned her om du vil se en større utgave: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Adressa%2023okt10Leserbrev.pdf Tusen takk for ditt engasjement Marthe. Vi vil gjerne høre mer fra ungdommen i denne saken.

For øvrig har også Adresseavisa selv omsider funnet det verd å nevne saken, snart en måned etter at de var tilstede på folkemøtet og samlet innspill. Endelig skjer det noe, konstaterer de 20. oktober: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Adressa20Okt10Endelig.pdf Når det står i avisen må det da være sant.

tirsdag 19. oktober 2010

Byavisa om sammenhengen mellom boligbygging og vårt prosjekt

I dagens Byavis er det en god artikkel som viser hvordan det er mulig å få til mer med samarbeid enn hver for seg. Her er lenke til artikkelen: http://www.byavisa.no/byavisa/artikler.php?artid=4560&temaid=1

For den som ikke husker hele bakgrunnen: I 2008 ble det vedtatt at av hensyn til barn og unge skal det ikke bygges ut flere boliger i bydelen før idrettsanlegg er på plass. Siden den gang har nye utbyggingsprosjekter vært på vent. Utbyggingen som i det siste har foregått på Utleir Østre var godkjent før vedtaket i 2008 og derfor ikke berørt av vedtaket.

Tomset Utvikling har ikke tid til å vente på at kommunen har råd til å bygge en flerbrukshall. For å komme i gang med sitt utbyggingsprosjekt på Tomset er utbygger nødt til å akseptere å bidra med en kompensasjon. Nå gjelder det å finne gode løsninger sammen - løsninger som bidrar maksimalt til å få fortgang i utbyggingen av idrettspark og flerbrukshall. Å legge noen kroner på bordet til tomtekjøp er trolig den dårligste av alle løsninger på denne utfordringen.

lørdag 16. oktober 2010

Politikerne vedtar og vedtar og vedtar

Varaordføreren har etter folkemøtet tatt saken opp i formannskapet 12. oktober. Følgende forslag ble vedtatt:
"Bystyret har flere ganger vedtatt at kunstgressbane og flerbrukshall for idrett på Utleira skal skal realiseres i samarbeid med idretten i nærmiljøet og næringslivet. Formannskapet ber rådmannen innlede forhandlinger med grunneierne for erverv av eiendommen med siktemål å bygge kunstgressbane og flerbrukshall for idrett. Rådmannen bes snarest komme tilbake til formannskapet med en utbyggingsplan for kunstgressbane og flerbrukshall for idrett på Utleira."
Forslaget er signert Knut Fagerbakke (Sv), Aase Sætran (Ap) og Harald A. Nissen (Mdg)

Vi setter pris på at politikerne etterlyser handling fra administrasjonens side og i klartekst presiserer at det skal skje NÅ. Likevel vet vi at slike vedtak er gjort før uten at de blir fulgt opp. Vi tror fortsatt ikke på resultater før vi ser aktiv handling fra kommunens side. Dessuten legger vi merke til politikernes utrolig korte hukommelse som allerede en uke etter folkemøtet har glemt at idrettspark og flerbrukshall har et stort innslag av kultur og folkehelse - ikke bare idrett som gjentas tre ganger i vedtaket.

Mens vi venter på Adressa


Adressa var til stede på folkemøtet og fotograferte, noterte og intervjuet flere aktører. Vi forventer oppfølging fra den kanten, men det lar vente på seg. Derimot kom Senterungdommen raskt på banen med en støtteerklæring 30. sept. Det setter vi pris på.

fredag 1. oktober 2010

Folkemøte 29. september 2010

Folkemøtet i gymsalen på Utleira skole viste seg å bli vellykket. Bydelen viste sin støtte, politikerne stilte opp og var lydhøre for bydelens behov, og gjennomføringa gikk prikkfritt. Her er noen oppslag som oppsummerer det som skjedde mer i detalj:

http://www.utleira.no/2010/09/folkemte-299-kl-19-21.html

http://www.utleira.no/2010/10/referat-folkemtet-299.html