Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

torsdag 9. januar 2014

I dialog med tilbyderne

Utleira IL mottok totalentreprisetilbud fra tre tilbydere 20. desember 2013. Tilbyderne er Lønnheim Entreprenør AS, Hent AS og NCC AS. Anleggsgruppa har deretter jobbet med å sette seg inn i tilbudene og vurdere disse mot hverandre. Denne uka presenterer tilbyderne sine tilbud i detalj, slik at begge parter er sikker på at vi har en gjensidig forståelse av hva tilbudene inneholder. Videre vil vi se på muligheter for kostnadsreduksjoner, slik at vi er sikker på at en hall kan realiseres uten særlig risiko for idrettslaget. Denne prosessen er underlagt et strengt regelverk, og det er derfor viktig at vi tar oss tid til å gjøre alt på riktig måte. Vi har en forventning om at vi har valgt en totalentreprenør ved utgangen av februar.