Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

fredag 4. februar 2011

For planlegging av flerbrukshall: tilgang til eldre informasjon

Når det nå startes konkret planlegging av fremtidig flerbrukshall som skal møte bydelens behov for samlingspunkt og tilholdssted for idrett, folkehelse og kultur er det nyttig både med nye innspill og å hente frem noen av de gamle tankene. Derfor har vi hentet frem lenken til arkivet med tidlige oppslag om planene for Idrettspark og flerbrukshall. Her kan du lese om hvilke tanker som er gjort helt fra februar 2006: http://arkiv.utleira.no/flerbruksanlegg/index.html

For å laste ned tidligere dokumenter som beskriver ambisjonene for fremtidig anlegg kan du klikke på disse lenkene:
Behovsdokumentet: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Bydelen_vaar.pdf
Funksjonsprogram bygg: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Funksjonsprogram%20Bygg%20ver2.pdf
Funksjonsprogram utomhus: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Funksjonsprogram%20Utomhus%20ver2.pdf
Romprogram bygg: http://dl.dropbox.com/u/7400416/Utleira%20fleirbrukshall/Romprogram%20ver1.pdf

Dokumentene som beskriver innholdet i flerbrukshallen blir oppdatert i tiden fremover i dialog mellom de involverte partene og interessenter i bydelen. Dette koordineres av utvalget for Idrettspark og flerbrukshall på Utleir.