Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

søndag 22. januar 2012

Fin vinter - fin framgang


Dei fleste har vel lagt merke til at fotballbanene starta å ta form i løpet av hausten. No når banene ligg pent dekka av snø og i flott vintersol kan ein få eit inntrykk av korleis området kan bli når banene blir ferdig neste sommar. Vi gledar oss veldig.
No er fundamenta til lysmastene stort sett på plass. Omrisset av banene er tydeleg å sjå i terrenget, men høgda av ferdig bane blir høgare enn det som viser no. Drenerande masser skal køyrast på til våren før finpussen og legging av kunstgras.

Trondheim kommune har starta prosjekteringa av uteområda og dei tiltaka som må gjennomførast før vårt anlegg kan takast i bruk, slik reguleringsplanen bestemmer. Det gledar oss at kommunen viser at dei vil følgje opp sin del av utviklinga med nødvendige tiltak og at framdrifta no er god.

Selskapet som skal stå for utbygginga er i ferd meg å få formalitetane i orden. Når styret i selskapet er etablert skal dei ta endelege beslutningar om korleis den framtidige hallen skal være. Styret må vege økonomi og dei mange gode formåla mot kvarandre og gjere viktige val for bydelen. No er det avgjerande tidspunktet å kome på banen for dei som vil påverke dei val som skal gjerast.