Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

onsdag 7. mars 2012

Nye tider

Utbyggingsselskapet overtar nå i mars 2012 styringen av hallprosjektet. Dette representerer en viktig milepel. Nå er det alvor. Dersom du har ønske om å påvirke eller ta del  i denne utviklingen må du ta kontakt med det nye selskapet og styreleder Roar Østgaard. For kontaktdata; se styret i Utleira IL.

OBS! Dette gjelder også de som har tatt kontakt med Utvalget for idrettspark og flerbruksanlegg tidligere. Det som nå skjer er langt på veg en ny start.