Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

lørdag 16. oktober 2010

Politikerne vedtar og vedtar og vedtar

Varaordføreren har etter folkemøtet tatt saken opp i formannskapet 12. oktober. Følgende forslag ble vedtatt:
"Bystyret har flere ganger vedtatt at kunstgressbane og flerbrukshall for idrett på Utleira skal skal realiseres i samarbeid med idretten i nærmiljøet og næringslivet. Formannskapet ber rådmannen innlede forhandlinger med grunneierne for erverv av eiendommen med siktemål å bygge kunstgressbane og flerbrukshall for idrett. Rådmannen bes snarest komme tilbake til formannskapet med en utbyggingsplan for kunstgressbane og flerbrukshall for idrett på Utleira."
Forslaget er signert Knut Fagerbakke (Sv), Aase Sætran (Ap) og Harald A. Nissen (Mdg)

Vi setter pris på at politikerne etterlyser handling fra administrasjonens side og i klartekst presiserer at det skal skje NÅ. Likevel vet vi at slike vedtak er gjort før uten at de blir fulgt opp. Vi tror fortsatt ikke på resultater før vi ser aktiv handling fra kommunens side. Dessuten legger vi merke til politikernes utrolig korte hukommelse som allerede en uke etter folkemøtet har glemt at idrettspark og flerbrukshall har et stort innslag av kultur og folkehelse - ikke bare idrett som gjentas tre ganger i vedtaket.