Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

onsdag 15. desember 2010

Budsjettvedtak som gir tru på framtida


I budsjettdebatten i Bystyret 9. desember 2010 kom alle parti på bana med budsjettforslag som innebar støtte til bygging av idrettspark og fleirbrukshall på Utleir. Det kom difor ikkje som eit sjokk at det vart sett av midlar til oppstart. Dei raud-grøne sitt budsjettforslag vart vedtatt. Du kan lese heile budsjettet her: Trondheim kommune budsjett 2011.

Øvst på sida er vist eit utdrag frå side 18 i presentasjonen av budsjettet. Les og gled deg. No er det noko på gong. Utvalet kjem attende med meir konkret informasjon om kva dette vedtaket betyr for oss.